Ajax-ovec

Just another WordPress weblog

Archive for June, 2006

Katere tehnologije so v okviru Ajax-a?

XHMTL, XMLHttpRequest, CSS, XML, Javascript in DOM.

Kaj je osnovni cilj Ajax-a?

Osnovni cilj Ajax-a je da naredi spletno stran bolj odzivno, s tem da brskalnik izmenjuje s spletnim serverjem le manjše količine podatkov. S tem je doseženo, da ko uporabnik nekaj naredi na strani, se ta stran ne naloži v celoti na novo, temveč se naloži le tisti del, ki se je spremenil.

Kaj označuje Ajax

Ajax je okrajšava za asinhron Javascript in XML, v bistvu gre za tehniko interaktivnih spletnih aplikacij.
Technorati Tags: Ajax, Javascript, XML

Od kod Ajax? - 2

Kasneje je sicer Garrett povedal, da so interno, v podjetju oznako Ajax uporabljali že nekaj časa.
Technorati Tags: Ajax, Jesse Garrett

Od kod ime Ajax?

V javnosti je bilo ime Ajax prvič omenjen 2005, ko je Jesse Garrett objavil članek Ajax: A New Approach to Web Applications.
Technorati Tags: Ajax, Jesse Garrett

Moj prvi post

Ukvarjam se z računalništvom, trenutno pa z ajaxom, tako da se bo nekaj mojih prvih postov verjetno obračalo predvsem okoli tega.

in the server error log.

webmaster@bsc24.pl to inform them of the time this error occurred, misconfiguration and was unable to complete

Internal Server Error

More information about this error may be available

Please contact the server administrator at your request.

500 Internal Server Error and the actions you performed just before this error.