Ajax-ovec

Just another WordPress weblog

Archive for the 'Uncategorized' Category

Znanje programskih jezikov

Eno izmed zanimivih vprašanj je, koliko programskih jezikov lahko programer dobro obvlada naenkrat. Sam recimo dobro poznam Delphi programski jezik, a če po nekem času ne programiram v tem programskem jeziku, se ob ponovnem programiranju relativno hitro spomnim ukazov in ostalih elementov programskega jezika. Težave so s programskimi jeziki, ki niso tako jasni in pregledni, […]

Delphi in Turbo Pascal

Med programskimi jeziki za okolje Win32 uporabljam Delphi, najbolj pa je za to zaslužen pravzaprav Turbo Pascal, ki sem ga uporabljal že dolgo nazaj. Turbo Pascal je bil vsaj po mojem mnenju v svojem času resnično dober jezik, lahko se ga je bilo naučiti, bil je zelo dobro strukturiran in pregleden in zato zelo primeren […]

Programski jeziki

Od vseh programskih jezikov, ki jih poznam, moram priznati, da mi je Delphi oziroma po starem še Pascal najljubši. Ne vem zakaj, a zdi se mi še najbolj strukturiran, enostaven in lahko zapomnljiv. Če vzamem za primerjavo npr. Perl, moram priznati, da če npr. en mesec ne delam nič v Perlu imam kar nekaj težav, […]

Kriza in internetne tehnologije

V časih krize se je zanimivo vprašati, kakšen vpliv bo kriza imela na internetno panogo v splošnem oziroma na internetne tehnologije. Prvi, velik učinek je gotovo vpliv na vrednotenja internetnih podjetij in preko tega na vpliv venture capital podjetij. Zaradi krize in pomanjkanja likvidnosti je prišlo do drastičnega upada vrednotenj internetnih podjetij. Eden nazornejših takšnih […]

Članek kjer je prvič omenjena beseda Ajax

Beseda Ajax je bila prvič objavljena v naslednjem članku, ki ga je koristno prebrati, ker je še danes dokaj up to the point:
http://adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php

Ajax in aplikacije

Z Ajax-om je doseženo, da imamo takšne interaktivne aplikacije, ki jih imamo na desktopu že desetletje, zdaj tudi na spletu.

Od kod ime Ajax?

V javnosti je bilo ime Ajax prvič omenjen 2005, ko je Jesse Garrett objavil članek Ajax: A New Approach to Web Applications.
Technorati Tags: Ajax, Jesse Garrett

Moj prvi post

Ukvarjam se z računalništvom, trenutno pa z ajaxom, tako da se bo nekaj mojih prvih postov verjetno obračalo predvsem okoli tega.

accutane really worth it lisinopril dyspepsia diabetes drug metformin may impair cognition study finds flagyl ratings five day prednisone pack taking clomid after chemical pregnancy cephalexin and pregnancy risks metformin clomid success rate antabuse elevated liver enzymes propecia antibiotics cephalexin pregnancy dose flagyl and hives cialis side effects chest pain can cipro cause cloudy urine prozac lexapro or zoloft metformin to lose weight review celexa dosage vs lexapro cephalexin strong odor zyrtec and zoloft interactions cytotec brown blood clomid if not ovulating accutane dermal fillers accutane hair loss permanent taking metformin and vitamin b12 metformin antibiotics interaction recovery after stopping propecia can you take cipro with protonix accutane first few days valtrex prescription price high doses of metformin strattera vs adderall xr adults can doxycycline be taken once a day lexapro chemical formula lisinopril and sleep apnea viagra drug profile levitra vs viagra 2013 strattera for bipolar 2 how long is lexapro detectable in urine zoloft wellbutrin buspar viagra 100mg time when to take zoloft for pms why is metformin stopped before surgery ordering synthroid online can you take doxycycline and birth control zoloft zyrtec together can you use doxycycline hyclate for tooth infection why does zoloft make me nervous prednisolone skin problems risico's cytotec cipro and severe itching does healthcare pay for viagra doxycycline affect birth control pills prednisone for implantation failure doxycycline fungal should i put my son on accutane prednisone lupus side effects instructions for taking ciprofloxacin hcl metformin on hcg diet pcos metformin and spotting clomid for gyno during cycle ovulation calendar for clomid users estrace and antibiotics cipro xl et tylenol zoloft prozac dosage equivalent lisinopril and lexapro together why should you avoid caffeine when taking cipro metformin side effect heartburn lamictal and provigil clomid progesterone cycle zithromax used for asthma benadryl for zoloft withdrawal symptoms clomid official site clomid 100mg late ovulation does cialis cause anxiety lasix in cats side effects dry nose and accutane does prednisone cause swelling in the face diflucan expiration date levaquin flagyl combination cytotec slp taking lisinopril and hydrochlorothiazide together ventolin caffeine interaction which is stronger zithromax or doxycycline 150 mg viagra overdose what is doxycycline hyclate used for in dogs prednisolone third trimester pregnancy accutane clear acne for good arrow metformin side effects antibiotikum cipro hexal how long does it take for zoloft to get out of your body strattera swollen glands how long does it take for prednisone to reduce inflammation cephalexin and diarrhea prednisone dosage for ankylosing spondylitis lexapro xanax pregnancy going off prednisone too quickly metformin 750 mg tablets ventolin inhaler price in philippines nolvadex product information when to stop metformin for pcos fertility treatment options after clomid prednisone and motrin together zoloft versus celexa anxiety transmission rates on valtrex where to buy viagra over the counter in brisbane prednisone increased intracranial pressure metformin for trying to get pregnant doxycycline over the counter south africa cdc ciprofloxacin india viagra online metformin side effects kidney failure accutane side effects bleeding cytotec cervical softener half life of diflucan 150 antacids and cipro flagyl 500 mg interactions zoloft how do you feel can i take wellbutrin and lexapro at the same time does strattera raise your blood pressure prednisone nexium interaction lexapro 5mg price lexapro medication reviews dosages of metformin er long term effects valtrex use ventolin flutox levoxyl vs synthroid vs armour viagra commercial factory ovulation on clomid 6 10 legitimate propecia online how long does it take buspar to get out of your system clomid and 40 day cycle zoloft with fat burners can you take phenergan with wellbutrin lexapro bowel movements prednisone taper adrenal gland dapoxetine available in us lisinopril and hydrochlorothiazide combination side effects after stopping zithromax ciprofloxacin 500 mg recommended dosage does generic phenergan look like can i donate blood while taking zoloft metformin digestive enzymes anxiety medications zoloft can you take lexapro with risperdal buy cialis 100mg best face moisturizer for accutane viagra ear pain metformin and wellbutrin for weight loss sandoz metformin hydrochloride ciprofloxacin and probenecid are nolvadex and clomid the same preventing hair loss on accutane metformin low carb diet weight loss prednisone side effects kidney transplant does cialis affect sperm motility side effect of fake cytotec is lexapro better than xanax phenergan sedation dosage check company status on cipro ciprofloxacin with aspirin take lexapro at night or morning what to take after using cytotec is watermelon an ingredient in viagra cipro and myasthenia gravis how much does zoloft cost with insurance mixing ambien with lexapro cialis double bathtubs metformin liver function switching from strattera to intuniv synthroid and lexapro accutane has stopped working most successful clomid dosage prednisone for ic cephalexin accutane vomiting with flagyl doxycycline cats dose where do we get viagra in chennai clomid medical name does cephalexin help acne valtrex herpes cold sores valtrex reviews cold sores how long does skin stay clear after accutane lasix flashback kamagra oral jelly info where does lasix act how long can my dog be on prednisone is metformin banned in usa how long does it take for prednisone to kick in for hives can you take prednisone with adderall propecia worked great how to use suhagra cipla treatment of lymphoma in dogs with prednisone 32 day cycle clomid do ovulate valtrex child dosage cost of cipro in mexico viagra and trying to get pregnant chinese traditional viagra metformin and ginseng where do you buy cialis online do you always gain weight on synthroid how to treat ringworm with diflucan zoloft and dry mouth kamagra jelly buy online metformin cost australia can you break viagra in half strattera for impulse control lasix and hypokalemia hydrochlorothiazide protein binding how does prednisone treat sinus infection cipro abx clomid follicles too small doxycycline and prednisone for dogs is it ok to take tramadol with lexapro is it possible to ovulate 2 days after last clomid pill kamagra 100 strips does cialis get you hard phenergan babies sleep natural prednisone replacement no period negative pregnancy test clomid how long after stopping propecia how often can i take oral prednisone lexapro is used to treat what what do you do if clomid doesn't work sun sensitivity after accutane alcohol use and cialis are you allowed to drink alcohol while taking prednisone viagra menopause side effects of prednisone for one week levaquin or cipro for upper respiratory infection clomid j17 eye infection while on accutane natural supplements like prednisone ovulation after clomid when viagra and eating food hydrochlorothiazide functional class what is the generic for cialis avodart ou propecia cancer from propecia compare avodart and propecia vomiting on flagyl best price propecia australia what not to do while on zoloft metformin and clomid success prednisone dog kidney is prednisone an upper lexapro low wbc can i take lexapro and lortab taking 30 mg of buspar kamagra condoms what to do after finishing clomid lexapro vs celexa in pregnancy nursing responsibilities of cephalexin tretinoin cream accutane coumadin diflucan interaction valtrex capsules synthroid vs alpha t1 clomid j 21 how long take propecia to work accutane regimen for acne cost of 20mg cialis prednisone during delivery is it ok to drink alcohol while taking clomid getting a prescription for viagra in australia prednisone loss of muscle mass viagra southampton acyclovir prednisone bell's palsy can i take cephalexin with methotrexate prednisolone for a rash accutane cost uk what infections is doxycycline used to treat use of viagra in animals absorption of lasix alcohol roaccutane accutane lexapro laughing skin rash after taking flagyl kamagra stamina clomid and hyperthyroidism zoloft if miss dose cyclophosphamide prednisone multiple myeloma does hydrochlorothiazide cause hypercalcemia how long does flagyl take to work for dogs increasing synthroid dosage while pregnant face swelling after prednisone provigil buy generic metformin and clomid not working metformin hcl 500 mg tablets can i take diflucan while taking clomid clomid and nightmares generic cialis india ciprofloxacin xr package insert clomid hair falling out 5mg lexapro effective prednisone and stomach bleeding does lexapro cause mouth ulcers taking tylenol with valtrex can lexapro help with fear of flying infertility bleeding after clomid which is better lisinopril or metoprolol is zoloft good for anxiety and depression does viagra make you more fertile does prednisone raise your white blood count what is average dose for synthroid can prednisone cause false positive pregnancy metformin and gi issues prednisone after lasik irbesartan and hydrochlorothiazide brands in india how long do you have to take lexapro zoloft side effects low blood pressure frakas doxycycline reviews metformin bei ms 6 week course of prednisone is ventolin and proventil the same strattera and 5 htp what is glimepiride pioglitazone & metformin hydrochloride tet on doxycycline protocol can doxycycline cause night sweats when to taper off prednisone lexapro or buspar keflex and diflucan when to take clomid pct what are some of the side effects of ciprofloxacin interaction between prednisone and metformin doxycycline vs tetracycline for chlamydia ventolin hfa 100 can flagyl be used for ear infection time to take albendazole hydrochlorothiazide leg weakness can i take cialis with coumadin prednisone 10 mg dosing schedule zoloft or prozac weight loss viagra free coupon viagra loses patent protection effects of drinking on accutane child swallowed viagra pill auro metformin side effects cephalexin coagulase negative staph cephalexin treat eczema can you take methylprednisolone with ambien can you take folic acid with synthroid cytotec originales bogota lisinopril dizziness lightheadedness medicine opposite of viagra how to use cytotec for abortion safely daily cialis from canada buy accutane online no prescription uk is lisinopril the same as hydrochlorothiazide is ventolin fast acting can you chew prednisone dosing for prednisone for poison ivy healthy alternatives to viagra accutane cleared my skin cost of generic valtrex at walmart indications of flagyl full therapeutic effect synthroid side effects of prednisolone tablet can i take my synthroid with coffee prednisone dosage for adults side effects zoloft generic pictures can you stop taking synthroid after pregnancy tramadol with prednisone for dogs labs to monitor while on prednisone doxycycline low blood pressure optic neuritis prednisone dosage recovering from prednisone zoloft wearing off evening lisinopril 10 mg wirkstoff cheapest brand cialis can you take cialis with zoloft metformin for insulin resistance compare zoloft with lexapro zithromax and photosensitivity lisinopril microspheres costco price for lexapro does accutane help rosacea positive results zoloft dhea and clomid albendazole summary of product characteristics is it illegal to order generic viagra online chances of iui success with clomid lisinopril vs moexipril effet indesirable motilium what is the onset peak and duration of metformin isotretinoin doxycycline interaction doxycycline tooth discoloration in adults botox cephalexin can synthroid cause metal taste in mouth strattera for 9 year old cipro meaning cialis daily use best price can i take metoprolol and synthroid together ciprofloxacin hospital acquired pneumonia rheumatoid arthritis and viagra how long does doxycycline last for acne clomid lawsuit settlement antabuse bexar county prednisone albumin levels can i take cipro with aleve can you take zoloft with aleve funny viagra advert which works better zoloft or celexa getting off lexapro weight gain high blood sugar while taking metformin alexander the great cipro what does metformin hydrochloride do can cipro lower blood sugar levitra purpose treatment heartworm positive dogs with doxycycline and ivermectin will cialis work for premature ejaculation diflucan safe in third trimester stopping metformin while pregnant green tea extract and zoloft accutane each month is accutane safe for a 14 year old accutane tretinoin flagyl and prednisone together zovirax and valtrex at the same time veterinary use of ciprofloxacin is 100 milligrams of zoloft a lot can i take prilosec while taking zoloft what is the recommended dose of metformin taking synthroid and fosamax cipro or cephalexin for uti can you take lisinopril with hydrochlorothiazide viagra induced priapism treatment prednisone not working gout metformin lupus lasix when pregnant food allergy and prednisone taking viagra at night trileptal and zoloft green urine accutane kamagra jelly vs viagra accutane and melasma accutane pictures before and after clomid workout synthroid dosage per kg how long after taking flagyl can you consume alcohol cialis vs viagra diabetes i am taking prednisone can i drink alcohol ciprofloxacin raw material price progesterone day 21 on clomid headaches when weaning off prednisone female viagra cialis no more clomid ic ciprofloxacin hcl 500 mg tab diflucan gastritis cialis vs viagra user reviews dose of diflucan for tinea versicolor flagyl 500 mg what is it for viagra diazepam ciprofloxacin and sunshine accutane permanent loss libido how long does viagra last after you take it uso cialis 20 mg flagyl per cane stopping prednisone without weaning ciprofloxacin q acid does cialis 10mg work depression after stopping propecia ampicillin 500 dosis is flagyl for diarrhea viagra effective duration provigil generic companies strattera drug classification nolvadex with dbol clomid and low progesterone levels dose of valtrex for herpes outbreak cialis and chemotherapy what does prednisone do for your body flagyl not refrigerated viagra available in china zoloft 100mg price red square cipro zoloft vs cymbalta for pain cipro and smoking cigarettes doxycycline withdrawal period cialis irritability cialis generic is it safe does metformin cause thinning hair cialis viagra levitra difference purchasing valtrex doxycycline adverse reactions lactic acidosis exercise metformin prednisone muscle stiffness viagra prescription cost nhs clomid how to know if it is working metformin plus diet and exercise does weight loss affect synthroid dosage synthroid facial hair motilium mims dexamethasone prednisone conversion metformin administration with food propecia 1 jour sur 3 hba1c and metformin cipro and depo provera how much will clomid raise testosterone what schedule is prednisone clomid cysts period split 20 mg cialis