Ajax-ovec

Just another WordPress weblog

Archive for June, 2006

Katere tehnologije so v okviru Ajax-a?

XHMTL, XMLHttpRequest, CSS, XML, Javascript in DOM.

Kaj je osnovni cilj Ajax-a?

Osnovni cilj Ajax-a je da naredi spletno stran bolj odzivno, s tem da brskalnik izmenjuje s spletnim serverjem le manjše količine podatkov. S tem je doseženo, da ko uporabnik nekaj naredi na strani, se ta stran ne naloži v celoti na novo, temveč se naloži le tisti del, ki se je spremenil.

Kaj označuje Ajax

Ajax je okrajšava za asinhron Javascript in XML, v bistvu gre za tehniko interaktivnih spletnih aplikacij. [tags]Ajax, Javascript, XML[/tags]

Od kod Ajax? – 2

Kasneje je sicer Garrett povedal, da so interno, v podjetju oznako Ajax uporabljali že nekaj časa. [tags]Ajax, Jesse Garrett[/tags]

Od kod ime Ajax?

V javnosti je bilo ime Ajax prvič omenjen 2005, ko je Jesse Garrett objavil članek Ajax: A New Approach to Web Applications. [tags]Ajax, Jesse Garrett[/tags]

Moj prvi post

Ukvarjam se z računalništvom, trenutno pa z ajaxom, tako da se bo nekaj mojih prvih postov verjetno obračalo predvsem okoli tega.