Ajax-ovec

Just another WordPress weblog

Kaj označuje Ajax

Ajax je okrajšava za asinhron Javascript in XML, v bistvu gre za tehniko interaktivnih spletnih aplikacij.

[tags]Ajax, Javascript, XML[/tags]

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.