Ajax-ovec

Just another WordPress weblog

A je Ajax povsem nova tehnologija?

Ne, z imenom Ajax je bilo le označen skupek tehnologij, ki je že obstajal, se pravi, Ajax ni neka nova stvar, aplikacija ali programski jezik. In ta skupek tehnologij so: XHMTL, CSS, DOM, XML, XMLHttpRequest in Javascript. Â

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.