Ajax-ovec

Just another WordPress weblog

Archive for February, 2009

Kriza in internetne tehnologije

V časih krize se je zanimivo vpraÅ¡ati, kakÅ¡en vpliv bo kriza imela na internetno panogo v sploÅ¡nem oziroma na internetne tehnologije. Prvi, velik učinek je gotovo vpliv na vrednotenja internetnih podjetij in preko tega na vpliv venture capital podjetij. Zaradi krize in pomanjkanja likvidnosti je priÅ¡lo do drastičnega upada vrednotenj internetnih podjetij. Eden nazornejÅ¡ih takÅ¡nih […]

Ruby on Rails

Ena izmed Ajaxu konkurenčnih tehnologij, ki se ja razvila v zadnjih letih je Ruby on Rails (ROR). Gre za tehnologijo, ki omogoča enostaven razvoj spletnih aplikacij. Velika njena prednost je tudi ta, da gre pri tem programskem jeziku za odprtokodno reÅ¡itev, kar je tudi omogočilo, da se je ta programski jezik močno razÅ¡iril, podobno kot […]